Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezi Školami se slaví

Březen a duben jsou ve FZŠ Mezi Školami ve znamení oslav 15. výročí založení školy. Za tu dobu prošly školou stovky žáků, z nichž někteří se na své budoucí povolání teprve připravují, jiní jsou už v dospělém věku a našli si poctivé místo v životě. „Vážíme si stejně těch, kteří jsou známí a populární na poli umění, i těch, kteří jsou úspěšnými právníky, ekonomy nebo poctivými a šikovnými řemeslníky,“ řekl ředitel školy Petr Vodsloň. „Škola byla oficiálně otevřena v únoru 1993, kdy již měla 50 žáků. První žáci, kteří byli vzděláváni zpočátku individuální formou, však přicházeli od září 1992. Učitelé vedle vyučování prvních jednotlivců nakupovali, vybavovali, zařizovali, zkrátka dělali ze stavby školu. Počet žáků rychle narůstal a koncem 90. let, kdy jsme měli přes 700 žáků ve 30 třídách, rozhodlo zastupitelstvo naší městské části vybudovat nový pavilon s 10 učebnami. Dnes má škola 470 žáků ve 20 třídách. V roce 2000 se škola stala Fakultní základní školou.“

Největší změnou ve vybavení školy je například zmíněný pavilon s bezbariérovým přístupem, ale také 3 moderně vybavené počítačové učebny, zrekonstruovaná jídelna nebo kinosál.
Pro žáky z cizojazyčného prostředí pořádá škola každoročně letní jazykový kurz českého jazyka hrazený z grantu, pro všechny organizuje školy v přírodě, poznávací a pobytové zájezdy, lyžařský výcvik v Alpách. Žáci školy jsou velmi úspěšní nejen ve sportovních soutěžích. A oslavy výročí? „Ve čtvrtek 13. března proběhla ve Spolkovém domě slavnostní akademie žáků školy, po které následoval společenský večer s hudbou a tombolou. K oslavám patří i netradiční soutěže žáků napříč třídami a projektové dny,“ prozradil ředitel školy.

Dalším oslavencem je Mateřská škola Mezi Školami 2323, ve které se za uplynulých 15 let vystřídaly stovky dětí. Filozofií školy je rozvíjet cestou přirozené výchovy samostatné a zdravě sebevědomé děti, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb a rozvíjet péči o děti pohybově nadané. O tom, že se to daří, svědčí úspěchy v mnoha výtvarných, pěveckých i pohybových soutěžích. „Přemýšleli jsme, jak tento svátek oslavit, abychom oslovili nejen děti, ale i dospělé z našeho okolí,“ řekla ředitelka Miloslava Kolajtová. „Oslavy jsme proto rozvrhli do celého týdne od 14. do 17. dubna, kdy bude k vidění výstava výtvarných prací dětí, výstava fotografií, keramické výrobky i naše kronika. Ve čtvrtek 17. dubna od 16 hodin zveme všechny příznivce naší školy na hudební pořad Inky Rybářové se soutěžemi pro malé i velké. Těšíme se, že přijdou naši bývalí, současní i budoucí školáčci se svými rodiči.

Eva Černá