Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Požár osobního vozidla


Dne 14. února v brzkých ranních hodinách zasahovala autohlídka zajišťující linku 156 ve Vlachově ulici u rozsáhlého požáru tří kontejnerů na komunální odpad. Vzhledem k tomu, že požár zachvátil i parkující motorová vozidla, byli na místo přivoláni hasiči z Prahy 5. Rozsah škod na majetku a formu zavinění šetří policisté z MO PČR Mukařovského.

Zapálili louku


Dne 6. března odpoledne spatřili strážníci MP v Husníkově ulici velké množství stoupajícího husté-ho dýmu. Při zásahu na místě byli zadrženi tři nezletilí žháři, kteří úmyslně zapálili suchou trávu. Požářiště o rozměrech 20x40 m musela likvidovat jednotka HZS Praha 5. Pachatelé byli pře-dáni k dalšímu opatření kurátorce pro mládež na radnici Prahy 13.

Tomáš Navrátil, odb. referent kontroly