Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Potřební se mají kam obrátit

Potřební se mají kam obrátit

Tato organizace působí na území MČ Praha 13 již od roku 1987 a její činnost v současné době zahrnuje především provoz charitních šatníků, pravidelná setkávání starších a nemocných, pomoc v mimořádně tíživé sociální situaci a charitní ošetřovatelskou službu.

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje komplexní zdravotní péči v domácích prostředích klientů a je financována zdravotními pojišťovnami, grantem Magistrátu hl. m. Prahy a příspěvkem MČ Praha 13. Ostatní uvedené činnosti zajišťují bezplatně dobrovolníci a provozní náklady jsou hrazeny z darů a v případě charitních šatníků i z grantu MČ Praha 13.

V současné době na území Prahy 13 fungují dva farní charitní šatníky. Jeden najdete na Velké Ohradě v ulici Přecechtělova 2243 a má otevřeno každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod. Druhý šatník je v ulici Husníkova 2079 a otevřen je ve středu od 9.00 do 11.00 hod. a ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod. Jejich provoz zajišťují dobrovolnice ve svém volném čase a bezplatně. Šatníky přijímají čisté oblečení pro všechny věkové kategorie, obuv, školní a sportovní potřeby i hračky. V době prázdnin jsou oba šatníky uzavřeny.

V době otevření je možné si zde také za dobrovolný poplatek (na výdaje: nájem prostor, vodu, elektřinu) vybrat potřebné oblečení zejména pro děti, ale i pro dospělé. Najdou se zde i bundy, kombinézy na hory, občas i zimní nebo kolečkové brusle.

V zimě šatníky více navštěvují bezdomovci, kteří shánějí teplé oblečení, velká poptávka je především po spodním prádle, ponožkách a rukavicích, spacácích, přikrývkách a teplých botách. Oblečení pro dospělé muže je trvalý nedostatek.

Kojenecké a dětské oblečení, hračky a další potřeby pro maminky odesíláme přímo do azylového domova sdružení Na počátku (www.napocatku.cz), které pečuje o nastávající maminky v nouzi. Zbytek oblečení a obuvi předáváme k dalšímu zpracování Diakonii, protože je mnohem více věcí přinesených než opět odnesených. Diakonie oblečení třídí a posílá např. na humanitární pomoc, do dalších domovů nebo ho např. zpracovává na plsť. Všichni dárci si tedy mohou být jisti, že jejich dar dále dobře poslouží.

Chceme poděkovat všem dárcům oblečení za to, že si váží životního prostředí a obětují svůj čas, aby věci donesli do šatníku a ne do bližší popelnice. Tyto věci pak mohou sloužit a pomáhat dalším lidem. Rovněž děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně a umožnili tak fungování šatníků.

Informace o naší činnosti jsou k dispozici na adrese www.centrumbutovice.cz/charita.php
Charitní ošetřovatelská služba, Trávníčkova 1746, Praha 5. 
Vrchní sestra: Jana Vitásková, tel. 251 616 392