Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběrný dvůr na kolečkách

Magistrát hl. m. Prahy bude realizovat v naší městské části pilotní projekt nakládání s objemným odpadem, který spočívá ve formě soustředění 7 velkoobjemových kontejnerů na veřejném prostranství po předem stanovenou dobu a pod dozorem obsluhy svozové firmy. Kontejnery budou určeny na tyto komodity: biologicky rozložitelný odpad (zeleň), dřevní odpad, objemný odpad, papír, pneumatiky (do 80 cm za poplatek 25 Kč/kus), tříděný sběr stavebního odpadu (sutě), tříděný sběr drobné elektroniky, TV a monitorů. Akce zde proběhne v prvním pololetí dvakrát. Podrobnosti najdete v příštím STOPu.

Michaela Líčková,
odbor životního prostředí