Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Země v Prokopském údolí

Den Země v Prokopském údolí

Již tradičně se koncem dubna scházíme v Prokopském údolí při oslavách Dne Země. Připomínáme si, že bychom se měli ohleduplně chovat k přírodě a tím pádem i k nám samotným. Letos se sejdeme v sobotu 25. 4. v 11 hodin v Prokopském údolí na louce před Informačním centrem pro Prokopské údolí (asi 200 metrů za Hlubočepským jezírkem). Zveme především rodiny s dětmi. Pro ně je tu připraveno hodně soutěží, zejména o ochraně přírody, ale i soutěže v šikovnosti dětí. Dozvíte se něco o životě žab, hadů, netopýrů a včel. 24. dubna je svátek sv. Jiří a to přece vylézají hadi a štíři.

Kdo ještě nemá doma trilobita, tak si ho u nás na louce může odlít ze sádry. Také můžeme všem, kdo mají doma nějaké domácí zvířátko, poradit s jeho chovem. Velmi oblíbená je
i přednáška pana včelaře o včelím úlu a o životě včel. Od 13 hod. bude probíhat ukázka výcviku koní Městské policie, kteří vykonávají hlídkovou službu v přírodních parcích.

Přijďte, těšíme se na vás.

Za Společnost pro ochranu Prokopského
a Dalejského údolí Josef Matoušek