Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Komunitním centru se mluvilo o sexualitě

V naší společnosti není právě velké povědomí o křesťanství, Česká republika je dokonce jednou z nejateističtějších zemí Evropy. Až překvapivě známá, a v médiích hojně probíraná, jsou zato fakta týkající se katolické sexuální morálky. S oblibou bývá pranýřován konzervativní postoj, k čemuž se využívá mnohdy zdeformovaných informací vytržených z kontextu.

V Komunitním centru sv. Prokopa se 24. února uskutečnila přednáška Mons. Tomáše Holuba na téma „Sexualita z Božího pohledu“. Ani jednou nezazněl moralizující postoj ostře rozdělující dovolené a zakázané. Především proto měla přednáška opravdu křesťanský charakter, neboť o sexualitě se hovořilo jako o přirozené součásti bytí, které je veskrze dobré. Není proto důvod k démonizaci kterékoliv jeho oblasti.

Základem křesťanského postoje zůstává vděčnost za život jako nejvyšší hodnotou a nezasloužený dar. Každý člověk je svobodný a odpovědný za to, jak s ním naloží. Přirozenou součástí života je také sexualita. Je-li vytržena z tohoto kontextu, dostává se bohužel často do extrémních pozic. Buď je tabuizována nebo naopak ukazována vždy a všude, vhodně i nevhodně, jak se to děje v současnosti.


Přednáška byla jednoznačně přínosem právě proto, že prezentovala sexualitu z pohledu biblické zvěsti a zařazenou do celku katolické teologie. Jedná se o přirozenou součást života umožňující reprodukci a navíc, je-li prožívána s odpovědností, podstatným způsobem utužuje vztah mezi mužem a ženou.

Jana Neudörflová