Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Země bude na Lužinách

 

V Praze 13 bude 22. 4. od 10.00 do cca 18.00 probíhat u příležitosti Dne Země informační kampaň pro veřejnost k tématům ochrany životního prostředí, např. k třídění odpadů a jejich následného využívání, informace o zeleni a také o cyklistice v Praze. U metra Lužiny se občané mohou seznámit s názornými ukázkami sběrných nádob a svozové techniky, dozvědět se a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony, dozvědět se, jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze jaké chráněné území, kde získat bližší informace o životním prostředí atd. Probíhat budou i zajímavé akce a soutěže pro děti a vzdělávací programy k tématům Obaly a odpady a domácí ekologie.

Děti se mohou těšit na nejrůznější hry a aktivity, související s obaly a odpady: životní cyklus výrobků, historie obalových materiálů, modelové třídění, doba rozkladu, nebezpečné odpady, recyklované výrobky, aj. U stánku si občané mohou vyzvednout zdarma různé informační materiály (letáky, brožurky, ročenky aj.). Pro děti jsou připraveny tištěné odpadové hry, plakáty, balónky a jiné zajímavosti.

Informační akci připravil Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s úřady městských částí, se svozovou společností Pražské služby, a.s., a s dalšími partnery - Asekol, Elektrowin, Ekolamp a s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

K metru Lužiny ale můžete přijít i s nefunkčními spotřebiči.

Při příležitosti kampaně se budete moci zbavit jednoduše a přitom zcela ekologicky vysloužilých drobných elektrospotřebičů ze svých domácností. Od 10 do 18 hodin bude k dispozici informačně propagační stánek kolektivního systému Elektrowin se speciálním sběrným košem. Za odloženou již nepotřebnou žehličku, varnou konvici, vrtačku, mixér či fén čeká na každého dárek. Drobnosti mohou získat děti také za účast v zábavně naučných soutěžích. Všichni bez rozdílu věku pak budou mít příležitost u stánku společnosti Elektrowin, která se zpětným odběrem elektrozařízení z domácností dlouhodobě zabývá, získat informace o správném nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, o jejich ekologické recyklaci, což je jedna z významných cest k ochraně životního prostředí.

-če-