Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejen dobří holubi se vracejí

Tubus metra klenoucí se skoro osmnáct metrů nad Centrálním parkem je místem, které přitáhne oči každého, kdo kolem něj jde nebo projíždí. Neodolatelně ovšem přitahuje i hejna holubů, pro které, díky vodnímu zdroji, skvělému rozhledu, klidu a dostatku potravy ideálnější místo v Praze 13 ani neexistuje.

Protože holubi velmi znečišťují veřejná prostranství svým trusem, peřím a jsou také šiřiteli různých onemocnění, hledal odbor životního prostředí v loňském roce intenzivně metody, jak obrovské hejno na tubusu alespoň zmenšit.

 

Po vyzkoušení cvičeného sokola se nejlépe osvědčil odchyt holubů do klecí s návnadou, které byly rozmísťovány na tělese tubusu. Tato technika snížila počáteční stavy z 1500 skoro na polovinu. Jakmile se trochu oteplilo, na tubus se začali vracet holubi, kteří v zimě hledali potravu jinde. S odchytem se začíná vždy začátkem jara, před první snůškou. Dokud byl na kovové konstrukci sníh, nebylo možné klece pokládat. Nyní se sice velikost hejna pohybuje do sta kusů, ale specializovaná firma DDD Mapro s. r. o. zahájila již v polovině března odchyt holubů do pěti klecí s návnadou i vodou, aby zejména za slunečného počasí nedocházelo k jejich týrání. Kroužkovaní holubi a jiní opeřenci jsou vypouštěni zpět do přírody, ostatní holubi jsou odváženi do sokolnických center.

Odchyt bude pokračovat nejméně do konce dubna.

Dan Novotný a Samuel Truschka