Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nezapomínejte na poplatky za psa!

 

Přihlášení do evidence městské části musí držitel psa učinit do 15 dnů ode dne, kdy psa získal. Poplatek za psa se platí od tří měsíců jeho věku.
Sazby poplatku za jednoho psa jsou pro Městskou část Praha 13 následující:

  • v rodinném domě 600 Kč/rok
  • v provozovně 600 Kč/rok
  • v bytovém domě 1 500 Kč/rok

 

Výjimkou jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze invalidní, starobní, sirotčí důchod. Tyto osoby platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč.
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%(např. v rodinném domě = za 1. psa 600 Kč, za 2. psa 900 Kč, celkem za 2 psy tedy 1 500 Kč).
Výše poplatku se nestanovuje podle počtu psů chovaných v domácnosti, ale podle toho, kolik psů chová jedna osoba. Vyhláška Magistrátu hl. m. Prahy ukládá povinnost všem držitelům nechat psy trvale označit (tetováním nebo čipováním). Za očipování psa se poskytuje sleva z roční sazby poplatku ve výši 350 Kč po dobu dvou let. Sleva se poskytuje s účinností od počátku následujícího roku po očipování psa a předložení potvrzení, že je čip veden v evidenci Magistrátu hl. m. Prahy. Nechá-li tedy majitel psa očipovat v dubnu letošního roku a nahlásí to do evidence magistrátu, bude čerpat slevu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012.
Poplatek se vůbec neplatí za psy osob nevidomých, bezmocných a s těžkýmzdravotním postižením (III. stupeň), osob cvičících psy k doprovodu postižených osob, kterémají držení psa za povinnost dle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti apod.) nebo které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity apod.
Dále z vycvičených záchranářských psů s příslušný mosvědčením, ze psů chovaných k vědeckým účelům v určených zařízeních, psů sloužících Policii ČR a Městské policii. Po dobu 2 let se neplatí ani za psy, kteří pocházejí z některého z pražských psích útulků.
Pokud si ale pražský chovatel pořídí psa ze psího útulku např. v Kladně, nemá na tuto slevu z poplatku nárok. Případné dotazy na tel. 235 011 412 nebo e-mail FoukalR@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal,
vedoucí oddělení daní a poplatků EKO