Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začátkem března jsme na Velké Ohradě zahlédli demontovaný rozcestník se zelenými směrovkami. Proč se odstraňuje?

Začátkem března jsme na Velké Ohradě zahlédli demontovaný rozcestník se zelenými směrovkami. Proč se odstraňuje?

Rozcestník se neodstraňoval, to nám ho pouze neznámý vandal podřízl a povalil. Nyní už je zase zpět na svém místě. Rozcestník je součástí nově vybudovaného systému, kterým jsme se snažili usnadnit orientaci v městské části. Projekt orientačního systému vznikl v červenci 2009 a v průběhu podzimu a zimy byla realizována jeho první etapa. Celkem na 11 exponovaných místech městské části byly osazeny orientační sloupky se znakem městské části a s hliníkovými směrovkami polepenými samolepící fólií. Směrovky ukazují cestu k poliklinikám, školám a školkám, na radnici, do Centrálního parku, do Prokopského údolí, ke stanicím metra, k domu seniorů, ke Mlejnu nebo ke kostelu. První sloup byl osazen u autobusové točny v Červeňanského ulici na Velké Ohradě, další u stanicmetra Luka, Lužiny, Stodůlky, Hůrka a Nové Butovice a na křižovatkách ulic Armády a K Vidouli, Pod Hranicí a Nárožní, při cestě na Malou Ohradu a při odbočce z Jeremiášovy na Velkou Ohradu. Ve druhé etapě, která se uskuteční v letošním roce, bude umístěno dalších šest rozcestníků, např. u křižovatky Mukařovského a Oistrachovy, na Šafránce nebo na Vidouli.

 

Na besedě s občany jste říkal, že usilujete o změnu územního plánu na volných pozemcích u metra Luka, aby tam nemohly být postaveny výškové domy. Nebyly to jenom sliby?

Bylo to myšleno skutečně vážně a také jsem k tomu podnikl všechny potřebné kroky. Rada městské části na můj návrh schválila 8. března podnět do návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy na změnu navržené funkční plochy na pozemcích severně od křižovatky ulic Mukařovského a Archeologická podél tubusu metra mezi stanicemi metra Luka a Lužiny, a to z funkční plochy SM – smíšená na ZM – městská zeleň, aby bylo zachováno současné využití pozemku. Již dříve jsme tento návrh předložili v rámci tzv. změn 07 stávajícího územního plánu.

Tyto změny v březnu projednávaly orgány hlavního města Prahy. Rada HMP na svém zasedání 19. března doporučila zastupitelstvu naši změnu zamítnout, nejspíš vzhledem k tomu, že proti návrhu podal námitku vlastník pozemku. Přesto se mi v rámci jednání podařilo dosáhnout toho, že Zastupitelstvo HMP dne 25. března náš návrh nezamítlo, ale přerušilo jeho projednávání, čímž byl vytvořen prostor pro doplnění dalších stanovisek a argumentů. Budu se nadále snažit o to, aby byl územní plán v tomto místě změněn, protože nejlepším využitím pro tyto pozemky je zeleň – tak jako nyní.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz