Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahrada Kinských je opět přístupná

Jedna z nejslavnějších pražských zahrad, jíž se dotýkají tři Městské části – Praha 5, Praha 1 a částečně i Praha 6, byla koncem března slavnostně předána Pražanům. Celá zahrada prošla takřka generální opravou a provedeny byly i sadové úpravy. Podle původního návrhu zahrady z dob majitelů Kinských byla obnovena cestní síť. Cesty mají žulovou dlažbu, která lépe vystihuje historický ráz této zahrady. Všechny vstupy do Zahrady jsou bezbariérové. Výjimečné je využití pramenných vod vrchu Petřína, které jsou využity nejen v této zahradě, ale slouží i pro část Petřína a Vrtbovskou zahradu. Obnova této unikátní městské zahrady si od roku 1995, kdy přešla do správy hlavního města, vyžádala přes 300 milionů korun. Třetina byla hrazena z fondů EU. Činnost v Zahradě Kinských však nekončí, stavební úpravy proběhnou ještě v západní a severní části a na řadě míst budou ještě nutné zásahy do zeleně.

- dn -