Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Orloj slaví 600 let

Letos oslaví Staroměstský orloj, jedna z nejvzácnějších a nejznámějších pražských památek, 600 let od svého vzniku. Orloj je umístěn na gotické věži Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí a představuje vrcholné dílo české gotické vědy, techniky i umění. Nejzajímavější je jeho astronomická část, ukazující polohy nebeských těles, kolem níž jsou umístěny pohyblivé symbolické figury. Pod ní je umístěno kalendářové kolo s malbami Josefa Mánesa z 19. století. Nejslavnější je ale určitě pohyblivé procesí dvanácti apoštolů, kteří se ukazují každou hodinu v okénkách nad astronomickou částí. Jednou z nejstarších částí orloje jsou mechanický hodinový stroj a astronomický číselník z roku 1410, vytvořené pravděpodobně hodinářem Mikulášem z Kadaně. Pražský orloj byl teprve třetím strojem svého druhu v Evropě. První orloj byl zkonstruován v Padově v roce 1344.

-dn-