Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

 

Datum Stanoviště Hodina
23. 4. K Řeporyjím x V Brůdku 9 - 12
23. 4. K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha 9 - 12
23. 4. K Fialce - odstavná plocha u bývalých potravin 9 - 12
23. 4. K Opatřilce x K Jihu 9 - 12
23. 4. K Sopce - proti restauraci u Šimáčků 13 - 16
23. 4. Nám. Na Lužinách 13 - 16
23. 4. Pod Zličínem - u retenční nádrže 13 - 16
23. 4. 5. máje - proti domu č.p. 325 13 - 16
23. 4. U Kašny - odstavná plocha 13 - 16
7. 5. Chalabalova - proti č.p. 1611 9 - 12

Harmonogram sběru biologického odpadu (listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu, NE živočišné zbytky).
Projekt je financován z prostředků hl. m. Prahy.