Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pohyb pro děti i celé rodiny

 

Tenisová škola Tallent připravuje jarní trimestr tenisových kurzů, který začíná 18. dubna. Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou hodinu (termín vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech). S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení a her po celou dobu tréninku. Děti se p i tréninku a vzájemných utkáních učí umění fairplay, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším, co můžeme našim dětem dát, je pohyb. Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, ale i rodiny připravili na celé léto program v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a campů. Např. tenis a moře, tenis a horská kola a další. Informace získáte na www.tallent.cz, www.e-tabory.cz, tel. 224 815 871, 603 527 172.

Marcela Turoňová