Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů duben 2011

Program klubu seniorů duben 2011

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

4. 4.
Káva o čtrnácté - studio nápadů Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

11. 4.
Zážitky z cest po poutních místech - La Salete, Lurdy Růženka Kučerová

18. 4.
Velikonoce se blíží. Pánové, připravte si pomlázky, dámy vajíčka
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

25. 4.
Kantorské vzpomínání členové klubu

Informace pro členy všech klubů seniorů v Praze 13

  • Pondělí 11. 4. od 11 do 12 hodin bude poradna pro zahrádkáře (chemie na našich zahrádkách, dotazy přítomných,
    výměna osiva, sazenic apod.)
  • Prosím o sdělení, zúčastníte-li se výstavy fotografii.

Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků.

Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

5. 4.
Vzpomínka na Františka Hrubína Iluše Cejpková

12. 4.
Léčivé přípravky Biomediky Emílie Říhová

19. 4.
Zazpívají nám žáci z MŠ U Bobříka J. Havránková

26.4.
Video na přání – společenské hry

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

6. 4.
Branické divadlo (el. varhany a zpěv) Michal Kotaz

13. 4.
Činnost klubu zdravého stravování Lucie Prošková

20. 4.
Duo – kytara, zpěv manželé Leiblovi

27. 4.
Sparťanka zahraje k tanci i poslechu Miloš Procházka

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

V dubnu navštívíme výstavu malíře Karla Škréty ve Valdštejnské jízdárně a její druhou část v jízdárně Pražského hradu. Další vycházka bude k pramenu Motolského potoka zvaném Pražský ordovik, kde už se probouzí jarní příroda.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.
Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

13. 4.
Dieta diabetika

20. 4.
Promítání videa

27. 4.
Nabídka rehabilitace

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací
ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší
knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

 


 

Slunce na svém náměstí hřejivě podpořilo letošní setkání

V sobotu 5. března se v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích konalo již XXXII. Setkání nemocných a starších obyvatel, které dvakrát ročně organizuje Farní charita Stodůlky a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího. Program už tradičně začíná v 9 hodin církevní částí. Po tradiční bohoslužbě Michaela Špilara s udílením svátosti nemocným, následovala část společenská s kulturním programem a občerstvením. Zde přivítal všechny přítomné, kterých se letos sešlo přes šest desítek, ředitel a spoluzakladatel Farní charity Stodůlky Jiří Pecha. Protože setkání úzce souvisí s činností sociální a zdravotní oblasti, byl připraven poradit i podat informace přítomným seniorům a seniorkám ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Petr Weber. Březnovým sluníčkem proteplenou atmosféru dokreslovali svou hudbou a písničkami manželé Leiblovi z Řevnic.

A nejen potlesk, ale hlavně společný zpěv, ke kterému dokázali mnohé účastníky zlákat, jim byl tou nejlepší společnou odměnou. Přátelskou pohodu doplnili jako vždy svou pozorností dobrovolní spolupracovníci farní charity, kteří zároveň zajišťují dopravu pro účastníky s omezenou pohyblivostí. Setkání starších a nemocných patří v naší městské části k dlouholeté tradici. První se konalo už v roce 1995. Úspěch byl takový, že se setkání nyní konají dvakrát ročně. A protože na tom březnovém jste byli právě teď skoro přítomni, můžete si naplánovat i druhé letošní setkání, které se uskuteční v čase před adventem, okolo 20. listopadu opět v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí.

Dan Novotný