Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máš zájem o počítače a cizí jazyky?

 

Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníčkova 1744, která získala statut a akreditaci Ministerstva školství jako centrum vzdělávání žáků a učitelů v oblasti ICT, přijímá od nového školního roku 2012/2013 žáky do 6. třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky a do 6. třídy s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Jsme jazykovou školou – děti se mohou učit od 1. třídy angličtinu, od 6. třídy němčinu a od 8. třídy ruštinu nebo se zdokonalovat v předmětu – konverzace v Aj nebo Nj. Přijati budou všichni žáci se zájmem o počítačové technologie a studium cizích jazyků. Přihlášku získáte v kanceláři školy nebo na www.zstravnickova.cz v sekci Dokumenty. Přihlášky odevzdejte do 15. června. Tel. 251 091 650, 603 420 513, skola@zstravnickova.cz.

Marcela Fuglíková