Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Okno do Afriky

 

V ZŠ praktické a ZŠ speciální Lužiny jsme koncem loňského roku odstartovali projekt s názvem Okno do Afriky. Děti ze školní družiny se jednou týdně věnovaly různým africky zaměřeným činnostem. Až do 17. února, kdy jsme projekt ukončili, malovaly mapy Afriky, stříhaly a lepily puzzle obrázků afrických zvířat, četli jsme příběhy z knihy Simba a ti druzí od J. Vágnera, sledovali jsme dokumentární filmy zachycující různé africké oblasti a promítali si prezentaci Národního parku Serengeti.
Náš projekt obohatila především spolupráce s občanským sdružením Humanitas Afrika. Ve spojení s koordinátorkou projektů Petrou Koukalovou jsme uspořádali dvě besedy s Afričany. První se konala v listopadu, kdy k nám do školy přišel pan Kofi z  Ghany. Ten se s dětmi vypravil po stopách kakaa a výroby čokolády. Druhá beseda, s panem Elim, proběhla za přítomnosti koordinátorky projektů v únoru. Eli, pocházející z Konga, dětem ukázal různé společenské hry, které se v Kongu hrají. Paní Koukalová je seznámila s různými africkými symboly, které si pak mohly zkusit tisknout na trička.
Skoro čtyřměsíční projekt jsme ukončili sbírkou, které se zúčastnili vychovatelé a děti ze školní družiny. Za vybrané peníze jsme prostřednictvím o. s. Člověk v tísni do afrických zemí poslali „Veselou kozu“ (živé zvíře jako zdroj mléka a příjmu chudé rodiny v Africe), 20 živých kuřat a sešity s psacími potřebami pro 10 dětí. Projekt byl pro děti velkým přínosem z hlediska multikulturní výchovy a napomohl jim vidět svět trochu jinýma očima. Tímto děkuji také všem kolegům pedagogům, kteří se do projektu zapojili.

Martin Marek