Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2012/2013 byl v regionu Prahy 13 stanoven takto:

  • 12. dubna 2012 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
  • 26. dubna 2012 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek
     

Evžen Mošovský
vedoucí odboru školství

 

 

Ordinace budou krátkodobě uzavřeny

Již v březnu bylo zahájeno plánované zateplení pláště polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, jehož investorem je Městská část Praha 13. Provoz jednotlivých ordinací bude omezen jen na nezbytně nutnou dobu v průběhu výměny oken a dveří. Postupná výměna oken v poliklinice Lípa Centrum potrvá až do května. Práce probíhají po dohodě s lékaři, kteří objednané pacienty o přerušení provozu své ordinace informují. Pokud se tedy chystáte k návštěvě polikliniky, doporučujeme ověřit si telefonicky, že ordinace bude ve vámi zvoleném termínu v provozu.
V dubnu začne také zateplování polikliniky Hostinského ve Stodůlkách a polikliniky Janského na Velké Ohradě. Také tam bude v souvislosti s plánovanými stavebními pracemi postupně omezen provoz ordinací. Informace o konkrétních datech uzavření ordinací vám poskytnou jednotliví lékaři.

Samuel Truschka
oddělení tisku a informací

 

Chceme usnadnit pohyb chodcům

V loňském roce jsme vybudovali nová parkovací místa v Tlumačovské ulici a upravili přístup k nim a k autobusové zastávce z Velké Ohrady. Ten však v Janského ulici ztěžují zaparkované automobily, mezi kterými musí chodci procházet. Proto jsem pro zvýšení bezpečnosti chodců a zajištění bezproblémového přístupu ke schodišti projednal s odborem dopravy vyznačení přechodu pro chodce. Vodorovné dopravní značky V7 - Přechod pro chodce - by měly být vyznačeny šikmo, aby přístup od Tlumačovské ulice navazoval na chodník v Kurzově ulici. Protože navržená úprava má chránit především nejzranitelnější účastníky provozu - chodce - věřím, že přijmete toto dopravní opatření s pochopením.

Aleš Mareček
zástupce starosty

 

 

Na vítání občánků je třeba se přihlásit

Změny v oblasti zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platnémznění, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platnémznění bohužel neumožňují využívat systémevidence obyvatel k vyhledávání nově narozených dětí za účelem vítání občánků.
Proto stejně jako jiné městské části vyzýváme rodiče nově narozených dětí, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte do života zájem, aby nás o této skutečnosti informovali a kontaktovali paní Marcelu Cestrovou, e-mail: CestrovaM@p13.mepnet.cz nebo tel. 235 011 270.

Jana Dvořáková
vedoucí občansko-správního odboru