Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na otázky STOPu odpovídají:

 

 

Ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster

 

Jak vnímáte Prahu 13 z hlediska bezpečnosti v rámci celé Prahy?

Možná se mnou někteří lidé nebudou souhlasit, ale z pohledu celé Prahy, zejména ve srovnání s centrálními městskými částmi, patří Praha 13 rozhodně k těm klidnějším. Jsou tu samozřejmě problémy typické pro sídlištní aglomerace, krizovými místy jsou také stanice metra, jsou tu problémy s parkováním...

 

Máte nějaké speciální zadání pro vedení městské policie v Praze 13? Co by se mělo změnit?

Změnit snad ani ne. Nejdříve chceme vytvořit dobré podmínky, dát místnímu ředitelství dostatek lidí. Mělo by nadále dobře spolupracovat se samosprávou, s městskými částmi a umět pružně reagovat na vývoj bezpečnostní situace.

 

Jak probíhá reorganizace městské policie pod vaším vedením?

V první fázi proběhla reorganizace řídících složek – došlo k personálnímu omezení v oblasti administrativy, celoměstských činností nebo činností, které by městská policie v budoucnu neměla vykonávat.
Ve druhé fázi dojde k přesunu přibližně 150 – 200 pracovníků na obvodní ředitelství, tedy k personálnímu posílení výkonu. Mělo by se to projevit vyšším počtem strážníků v ulicích. Mým cílem je také zajistit o něco rychlejší reakci na podněty občanů.

 

Chystáte také novou koordinační dohodu s Policií ČR. V čem by měla spočívat?

Jednáme o tom a byly vytvořeny pracovní skupiny. Cílem je rozdělit si kompetence, teritoria a činnosti tak, aby mezi MP a PČR nedocházelo ke konkurenci, k duplicitám, ale naopak ke spolupráci. To je jedna z cest, jak zlepšit bezpečnostní situaci, aniž by nás to stálo nějaké peníze navíc.

 

 

Obvodní ředitel městské policie v Praze 13 Hynek Svoboda

 

Co je podle vás hlavním bezpečnostním problémem v Praze 13?

Z pohledu městské policie jde především o veřejný pořádek. Problémy, se kterými se potýkáme, jsou dlouhodobě podobné a příliš se nemění. V zimě je to trochu klidnější, ale od jara do podzimu řešíme opakovaně narušování nočního klidu mládeží a problematickými osobami a znečišťování veřejných prostranství. To jsou problémy, které nejvíce trápí i občany.

 

Máte pro letošní rok nějaké priority?

Naším cílem je dostat co nejvíce strážníků do ulic, aby působili především preventivně. Naším posláním je dohled nad veřejným pořádkem a nechci nyní předjímat, zda se některé problematice nebo lokalitě budeme věnovat více než ostatním.

 

Lidé si často stěžují na volné pobíhání psů a exkrementy...

Obojí má háček – volný pohyb psů není v rámci Prahy legislativně upraven komplexním předpisem, takže ho většinou nemůžeme postihovat. U exkrementů je problém dokazování – musíte pachatele bezprostředně přistihnout. Co děláme pravidelně, to jsou kontroly čipů u psů, a to jak namátkové, tak plošné akce s větším počtem strážníků a čteček.

 

Jak se osvědčila kamera na vyhledávání odcizených vozidel?

Kamera, kterou nám zapůjčila městská část, je využívána opravdu velmi často. V loňském roce bylo zkontrolováno téměř 100 000 vozidel, odhaleno bylo celkem 5 odcizených vozidel a 8 registračních značek.

 

Jak mohou občané městské policii pomoci?

Jsme vždy rádi za každou informaci nebo podnět od občanů, samozřejmě co nejkonkrétnější a nejaktuálnější. Telefonní číslo na operační středisko našeho obvodního ředitelství v Lýskově ulici je 222 025 721 a 222 025 722 a je v provozu 24 hodin denně. Volat samozřejmě mohou i na tísňovou linku 156. Děkujeme za spolupráci.

Samuel Truschka