Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STRUČNÁ STATISTIKA KRIMINALITY – PRAHA 13 – ROK 2012

 

 

 

ODDĚLENÍ POLICIE ČR V PRAZE 13 ŘEŠILA V LOŇSKÉM ROCE:


krádeže věcí z vozidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
krádeže vozidel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
kapesní krádeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
vloupání do bytů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 93
celkem majetkové trestné činy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 751
celkem násilné trestné činy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 119
celkem trestných činů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 505

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE ŘEŠILI (počty uvádíme zaokrouhleně):

přestupky v oblasti veřejného pořádku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500
přestupky v oblasti dopravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 500
přestupky proti majetku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
kontroly osob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000
zadrženo hledaných osob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ze statistik PČR a MP hl. m. Prahy