Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyměňte si řidičský průkaz

Kampaň Ministerstva dopravy nazvaná Nevyměníš – nepojedeš se vztahuje na řidičské průkazy vydané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. V souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb. jsou jejich držitelé povinni si řidičský průkaz vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pozbývají tyto řidičské průkazy platnosti. Ministerstvo dopravy doporučuje držitelům těchto řidičských průkazů nečekat na poslední chvíli a vyměnit si řidičský průkaz co nejdříve. Později vydané průkazy platí do data, které je na nich vyznačeno. Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Řidičské průkazy vyměňuje odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1 (Škodův palác).

-red-