Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výmluva už nepomůže

Novelou účinnou dnem 19. ledna 2013 se v zákoně o silničním provozu (§ 125f až 125h) nově zavádí tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. Má zabránit častým výmluvám na tzv. osobu blízkou při projednávání dopravních přestupků.

V případě, kdy se nepodaří zjistit totožnost řidiče, který se s vozidlem dopustil přestupku, zaplatí místo něj pokutu nově provozovatel daného vozidla. Týká se to pouze případů, kdy nejde o dopravní nehodu a porušení pravidel provozu vykazující znaky přestupku bylo zjištěno automatizovaným systémem (např. radarem) bez obsluhy, nebo k němu došlo špatným parkováním a totožnost řidiče vozidla není známa.

Provozovateli vozidla se uloží pokuta ve výši, která odpovídá pokutě za daný přestupek, jehož se řidič s vozidlem dopustil, přičemž nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč. Provozovateli vozidla však nebude možné ani uložit zákaz činnosti, ani mu zaznamenat body v bodovém hodnocení. Provozovatel bude moci od řidiče, kvůli jehož přestupku musel pokutu zaplatit, vymáhat náhradu soukromoprávní cestou.

Zdroj: BESIP – www.ibesip.cz