Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzdělávací program pro šesťáky

 

 

Fakultní základní škola Trávníčkova 1744 nabízí ve školním roce 2013/14 budoucím žákům 6. tříd:

 • rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky
  Rozšíření o výuku informatiky v 6. až 9. ročníku. Jako cizí jazyk se vyučuje angličtina.
 • rozšířenou výuku cizích jazyků
  Hlavním cizím jazykem je angličtina.
  Rozšíření o výuku dalšího cizího jazyka v 6. až 9. ročníku, kterým je němčina. V 8. a 9. ročníku si může žák v rámci dalšího
  volitelného předmětu vybrat také konverzaci v cizím jazyce, výuku ruského jazyka nebo italštiny.
   
 • rozšířenou výuku výtvarné nebo hudební výchovy
  Rozšíření o další dvě hodiny výtvarné nebo hudební výchovy.
   
 • rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu
  Učební plán je rozšířen o další hodinu sportovní přípravy (tenis, stolní tenis, judo).
   
 • rozšířenou výuku přírodovědných předmětů
   

Učební plán na II. st. bude posílen v předmětech matematika, fyzika, chemie, přírodopis. Přihláška na www.zstravnickova.cz v sekci Škola – Dokumenty ke stažení nebo v recepci školy. Odevzdejte ji prosím do 24. května. Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky bude ve čtvrtek 11. dubna. Bližší informace získáte u ředitele školy na tel. 251 091 650, 603 420 513, hanzal@zstravnickova.cz, www.zstravnickova.cz.

František Hanzal, ředitel školy