Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka výběrových tříd

 

 

Fakultní základní škola Brdičkova 1878 otevírá ve školním roce 2013/2014 následující specializované třídy: jazykovou – druhým cizím jazykem je francouz ský nebo německý jazyk, sportovní se zaměřením na volejbal, počítačovou, matematickou a výtvarnou. Všichni žáci, kteří chtějí kvalitní školu se zkušenými a vstřícnými učiteli, jsou u nás vítáni. Přijímací zkoušky do těchto tříd se konají v pondělí 29. dubna a 13. května ve 14.00 hodin. Bližší informace najdete na stránkách školy www.fzsbrdickova.cz. Termín odevzdání přihlášek je do 26. dubna 2013.

Jan Šafir, ředitel školy