Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční jízda v Lukáši

Ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 16.30 se v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13 uskuteční Velikonoční jízda pro seniory z Prahy 13. Účastníci si budou moci pod vedením odbor ných lektorek vyrobit velikonoční dekorace a přáníčka. Protože kapacita jídelny je omezena počtem 50 osob, je vhodné se předem přihlásit osobně v Lukáši nebo na tel. 725 393 061 u paní Aleny Hrabětové.
Proč právě název „jízda“? Jde o připomenutí starého velikonočního zvyku, který se dodnes dochoval v německé Lužici a také v Lukavci v českém Slezsku. Velikonoční jízda, Jízda křižáků či Jízda kolem osení je procesí jezdců na koních s cylindry, kteří jezdí v párech. V největším procesí jezdí dohromady až 500 jezdců. Zejména proslavené jsou jízdy v Horní Lužici, které pamatují Karla IV. Muži nejrůznějšího věku v černých fracích a cylindrech, za zpěvu modliteb a nápěvů, jedou v procesí od vesnice k vesnici a nesou na Boží hod velikonoční zvěst o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Více o této tradici se můžete dozvědět v internetové Wikipedii.

Zhotovování velikonočních dekorací a přání v Lukáši se stane tvořivou Velikonoční jízdou, která připomene smysl a význam Velikonoc.

Jiří Mašek, ředitel střediska