Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Dobřichovic oklikou do Černošic

Z Dobřichovic oklikou do Černošic

Tentokrát vás zvu na výlet, na který vyrazíte ze Smíchovského nádraží, kam se na konci zase vrátíte. Ujdete asi 10 km krásnými místy s dobrým vlakovým spojením. Z vlaku vystoupíte ve stanici Dobřichovice a vydáte se po zelené značce. Přejdete lávku přes Berounku a hned za ní sejdete dolů k řece a po cyklostezce proti proudu dojdete k zámku a památné lípě na Křižovnickém náměstí. Doporučuji zajít do zámecké restaurace s velmi příjemnou obsluhou v krásném prostředí. Zaujmou vás původní malby na stěnách i to, že každá místnost je jiná. Můžete si koupit turistickou známku a dát si razítko.
První písemná zmínka o Dobřichovicích pochází z r. 1253. Tehdy je král Václav I. daroval řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Hynek Berka z Dubé dal na místě bývalé tvrze postavit renesanční zámek, který sloužil jako letní sídlo velmistrů. Za třicetileté války byl v roce 1639 vypálen Švédy. Křižovníci drželi zámek až do r. 1948, kdy byl vyvlastněn. Nyní už je zámek opět majetkem řádu. Před zámkem u sochy svatého Jana Nepomuckého roste lípa srdčitá, vysazená v roce 1729 u příležitosti jeho svatořečení. Nejhezčí památná lípa celého Poberouní je vysoká 28 m a má obvod 484 cm. Projdete nádvořím ke kostelu sv. Judy a Tadeáše a náhonu bývalého mlýna.
Odtud kolem křížku a podél parku s množstvím jarních kytiček dojdete na křižovatku se sousoším Piety. Pokračujete rovně do Karlíku cestou lemovanou sochami. Jsou to práce účastníků sochařských sympozií, které se v  Dobřichovicích konají od r. 2003. V Karlíku zajděte na hřbitov u kostela sv. Martina s památníkem obětem 1. světové války. Už v době bronzové zde bylo pohřebiště. Po zelené znač ce půjdete lesem do prudkého kopce a dojdete do Vonoklas k hospodě Na Vyhlídce, kde můžete ochutnat jeden ze 60 druhů pravého rumu. Z návsi s kapličkou a místním úřadem se vydáte po modré značce přes obec a okolo ohrad se zajímavým plemenem krav. Lesem pak dojdete až na kraj Černošic a podél vil do centra. Půjdete např. kolem funkcionalistické vily č. 274, kterou projektovali architekti M. Hořejš a K. Štipl (žák architekta Plečnika). Od r. 2005 je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních  památek. Z nádraží pak dojedete zpět do Prahy. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan