Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Vlachova 8. 4. Šostakovičovo nám. proti č. 1511/8
Běhounkova 9. 4. křižovatka s ul. Dominova – parkoviště proti č. 2463
Böhmova 9. 4. parkoviště u kotelny
Kodymova 10. 4. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Líšnická 13. 4. plocha u č. 974/3
Amforová 14. 4. proti č. 1895/24
Volutová 14. 4. parkoviště proti č. 2518/6
Drimlova 15. 4. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Fantova 16. 4. parkoviště před č. 1742/23
5. máje 17. 4. proti č. 325/55
K Fialce 17. 4. u bývalé prodejny potravin
Bronzová 20. 4. naproti č. 2016/13 – chodník u trafostanice
Trávníčkova 21. 4. rozšířený chodník proti č. 1764
Pavrovského 22. 4. rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad
Sezemínská 22. 4. parkoviště u trafostanice
Přecechtělova 23. 4. křižovatka s ul. Prusíkova
Petržílkova 24. 4. parkoviště u č. 2267/12
Vstavačová 24. 4. plocha u kontejnerů na tříděný odpad
Kettnerova 27. 4. parkoviště u trafostanice proti č. 2059
Pod Viaduktem –
Ke Koh-i-nooru
28. 4. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru – u kontejnerů na tříděný odpad
Suchý vršek 29. 4. křižovatka s ul. V Hůrkách – na chodníku vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova
Janského 30. 4. parkovací záliv u lékárny
Hábova 4. 5. parkoviště před č. 1564/8
Bellušova 5. 5. parkoviště proti č. 1804/7
U Jezera 5. 5. parkoviště proti č. 2039/18

Michaela Líčková, OŽP