Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hledáme nového provozovatele restaurace Třináctka

Městská část Praha 13 pronajme prostor sloužící k podnikání – restauraci – o celkové ploše 481,5 m², umístěný v 1. podzemním podlaží na adrese Sluneční nám. č. 2580/13, 158 00 Praha 13.

Veškeré informace týkající se pronájmu restaurace (účel a podmínky nájmu; náležitosti, které musí nabídka obsahovat; práva pronajímatele i hodnotící kritéria) budou zveřejněny v dubnu na webových stránkách www.praha 13.cz → Úřad městské části → Úřední deska → Odbor majetkový, bytový a investiční.

Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy