Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak pokračuje výstavba nové MŠ Ovčí hájek?

Jak pokračuje výstavba nové mateřské školy Ovčí hájek? Stihnou se stavební práce do začátku nového školního roku 2017/2018?

Přestavba sportovního centra na školku je v plném proudu a práce probíhají zcela v souladu se stavebním plánem. Své brány tedy nová školka opravdu otevře letos v září.

Jsme nuceni reflektovat trend nárůstu populace v naší městské části a snažíme se tomu co nejvíce přizpůsobit kapacity vzdělávacích zařízení. Od ledna 2017 začala navíc platit novela školského zákona, která ukládá rodičům dětí, které dosáhnou do září 2017 pěti let věku, nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání. Novela rovněž zavádí povinnost přednostního přijímání čtyřletých dětí ze spádové oblasti až do naplnění kapacity zařízení. Díky snaze začlenit zdravotně znevýhodněné děti do tradiční formy vzdělávání, dochází k povinnému snižování maximálního počtu dětí ve třídě. Ze všech těchto aspektů je zřejmé, že jsme přišli se stavbou nového zařízení pro vzdělávání předškolních dětí opravdu v pravý čas.

Díky přispění Magistrátu hlavního města Prahy a získaným finančním prostředkům z operačního programu Pól růstu se nám podařilo nastartovat přeměnu chátrajícího sportovního centra v kompletně novou budovu mateřské školky. V rámci ní je dokonce počítáno s vlastní školní kuchyní, která pojede v režimu zdravého stravování. Školka pojme 137 dětí ve věku dvou až šesti let. Plánováno je otevření tří tříd pro děti ve věku od 2 do 3 let a dvou tříd pro děti od 3 do 6 let. Zápis do nové mateřinky proběhne na začátku května. Rád bych upozornil na zvláštní režim přijímání nejmladších dětí do tří let věku. Tyto mohou být do školky přijímány i z jiných městských částí Prahy či okolních obcí Středočeského kraje. Přednost však samozřejmě mají děti ze spádových oblastí Prahy 13.

Tak bude vypadat budova školky po dokončení

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13