Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kanalizace v Třebonicích

Už delší dobu trápí obyvatele Třebonic problémy týkající se nevybudované kanalizace. Jak bude tato situace vyřešena?

Investorem kanalizační sítě a další infrastruktury je Magistrát hlavního města Prahy, se kterým už poměrně dlouhou dobu vedeme v této věci jednání. V předchozích letech nám bylo většinou odpovězeno, že se s touto investicí počítá, ale momentálně chybí finanční prostředky.

Ve druhé polovině roku 2016 se na městskou část Praha 13 obrátil projektant – společnost PUDIS, a.s., se žádostí o součinnost při dopracování projektové dokumentace pro územní řízení výstavby splaškové a dešťové kanalizace, včetně rekonstrukce stávajícího vodovodu v Třebonicích. V rámci této součinnosti jsme zajistili každému z občanů této obce doručení informací o probíhajících projektových pracích včetně dotazníku a potřebných dokumentů, které byly nutné pro zpracování projektu. V lednu tohoto roku se můj zástupce Petr Zeman opět obrátil na Magistrát hl. města Prahy s dotazem na harmonogram přípravy a realizace kanalizačního sběrače. Bylo nám řečeno, že zhotovitel projektové dokumentace, tedy společnost PUDIS, a.s., v současné době dopracovává projekt pro územní řízení. Momentálně je prověřována možnost alternativního vedení sběrače na obecních pozemcích. Odbor strategických investic předpokládá, že v letech 2017– 2018 proběhne inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí a následně bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Významným posunem je, že v letošním roce budou projekční práce a investorské přípravy obnoveny. Dle sdělení magistrátu je uvažováno o zahájení realizace stavby v roce 2019. O vývoj této záležitosti se budu samo - zřejmě dál zajímat a veřejnost informovat.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13