Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komu asi ty stromy překážely?

Při běžné kontrole lokality v Třebonicích zjistili pracovníci OŽP, že došlo k ořezu dvou zcela zdravých stromů – ořešáků královských. Jde o nevratné poškození dřevin rostoucích mimo les. Poškození je v takovém rozsahu, že torza stromů musí být pokácena. Řez svévolně provedli na pozemku částečně ve vlastnictví městské části Praha 13 a bez vědomí pracovníků správy zeleně dosud neznámí vandalové. Stromy byly krásné a rostly ve volném prostoru. Ke kácení ani k řezu nebyl žádný oprávněný důvod. Na pokácení těchto dvou stromů nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod jehož ochranu tyto stromy spadají.

Dana Céová