Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Klementova

K významným představitelům technického pokroku, kteří výraznou měrou přispěli k rozvoji českého automobilového průmyslu, bezesporu patří český knihkupec a podnikatel, zakladatel mladoboleslavské automobilky Václav Klement. Ti, kteří sledují náš nepravidelný seriál o pojmenování ulic v Praze 13, už vědí, že místopisná komise ve spolupráci s městskou částí rozhodla, že právě jejich jména ponesou ulice v oblasti Západního Města. Ulice Klementova vychází západním směrem z Jeremiášovy, lomí se k severu a ústí do ulice Svitákovy. Průkopník Václav Klement, znamenitý organizátor a selfmademan je právem nazýván otcem českého automobilizmu. Triumf českého průmyslu mu byl nade vše. Ani v nejmenším přitom nedbal o osobní slávu, byl znám neobyčejnou skromností a co nejméně se o sobě zmiňoval. V době největšího rozmachu, kdy byla továrna Laurin & Klement největší automobilkou v Rakousko-Uhersku, ji roku 1914 zasáhla ničivě válka. Továrna závislá povětšinou na exportu ztratila najednou většinu svých odbytišť. Filiálky zanikly, nejlepší dělníci Japonská zahrada nejen v Japonsku byli povoláni na frontu a závod byl převeden na armádní výrobu. Po zrodu naší republiky přišel nový rozmach, rozšiřování výroby i vzrůst počtu zaměstnanců. Václav Klement si na příkladu fordových závodů v USA čím dál více uvědomoval roztříštěnost automobilového průmyslu. Už dříve vybízel naše výrobce ke spolupráci, unifikaci strojů a spojení do silného seskupení. Porozumění však u krátkozrakých nenašel. Jasně si uvědomoval nastupující hospodářský trend i nutné změny pro blaho a další rozmach podniků a sám přistoupil na fúzi se Škodovými závody. Pro vítězství své myšlenky dovedl učinit vše a ochotně se vzdal i samostatnosti pro veřejný prospěch. Václav Klement, velký český muž, jasnozřivý vizionář, zářivá autorita dějin českého průmyslu, podnikal ne pro vlastní obohacení, ale z lásky k práci, pro radost z tvoření a pro hospodářskou nezávislost své vlasti. Příklad všem, kteří nechtějí žít nadarmo, ale zasvětit svůj bohatý a užitečný život službě. Svou ulici má více než zaslouženě v Praze 13 od roku 2010.

Dan Novotný