Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podpořte počítačovou gramotnost

Už přes deset let se mohou děti zdokonalovat ve FZŠ Trávníčkova (v učebně TIB) v oblasti informačních a komunikačních technologií. TIB, z.s., pro ně nedělá málo – pořádá kurzy, kroužky, workshopy, soutěže, letní i příměstské tábory... A nezapomíná ani na učitele. Pro ně má připravené například speciální semináře.

Možná by se zdálo, že s počítačem se dnes děti nemusí učit zacházet, ale podle slov Zuzany Kocíkové, předsedkyně organizace TIB, z.s., opak je pravdou.

„Dnešní děti neumějí často s počítačem doopravdy pracovat. Dotykem umějí sice ovládat tablety, iPady či chytré telefony, ale jsou to dotykové přístroje. K jejich ovládání není zapotřebí něčemu příliš rozumět či něco znát. Ve skutečnosti nejsou počítačově gramotné a hodinová informatika ve školách je bohužel málo. Školáci z prvního stupně často nedovedou zacházet s počítačovou myší, nevědí k čemu je levé a k čemu pravé tlačítko...

V našich kroužcích dětem pomáhá pronikat do tajů počítačové gramotnosti čaroděj Baltík – výukový multimediální programovací kreslicí nástroj, který rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s jeho pomocí naučí ovládat počítač a základy algoritmizace a programování. Existují kroužky dokonce již pro děti předškolního věku. Zabýváme se převážně výukou programování v jazycích Baltík a Baltie C#, ale nabídku stále rozšiřujeme. Podpořte i vy počítačovou gramotnost svého dítěte.“

Podrobné informace naleznete na http://tib.cz/krouzky, www.facebook.com/tib.cz.

Martina Ježková