Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavnostní zasedání

Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České re publiky uskuteční u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova slavnostní zasedání svých členů. Akce proběhne 23. června od 9.00 v kongresovém sále Domu armády Praha (vchod z Buzulucké č. 12). Naše Územní organizace v Praze 5, 6 a 13 navrhuje k této příležitosti prezidentu republiky mimořádně jmenovat do první generálské hodnosti našeho člena plukovníka Jaromíra Lisého, který se ve zdraví dožil 3. února 96 let. Pan kolega Lisý se v době Protektorátu Čechy-Morava se svým otcem, také důstojníkem, zapojil do obrany národa a oba byli gestapem zatčeni a do konce války vězněni. Vážení, této příležitosti využívám k tomu, abych prostřednictvím měsíčníku STOP informoval dosud žijící držitele rehabilitačního osvědčení a abych vás na tuto naší významnou celorepublikovou akci pozval. Kontaktní spojení: Petr Baubín – tajemník VSR, telefonní číslo 602 209 040, baubin@email.cz.

Petr Baubín