Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Květná neděle – 9. dubna

8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

9.30 hod. – Latinská mše se svěcením ratolestí

18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 13. dubna

17.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně

Velký pátek – 14. dubna

16.00 hod. – Křížová cesta

17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 15. dubna

19.30 hod. – Velikonoční vigilie

Boží hod Velikonoční – 16. dubna

8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 17. dubna

8.00 hod. – mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

Květná neděle – 9. dubna

9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením ratolestí

11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 13. dubna

19.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně

Velký pátek – 14. dubna

11.00 hod. – Křížová cesta

15.30 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 15. dubna

21.00 hod. – Velikonoční vigilie

Boží hod Velikonoční – 16. dubna

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 17. dubna

11.00 hod. – mše sv.

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Velikonoční bohoslužba – neděle 16. 4. v 9.00 hod.

V kostele se každou neděli od 9.00 hod. konají pravidelné bohoslužby.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Pátek 14. dubna v 18.00 hod.

Cesta kříže

Během cesty bude několik zastavení s čtením z Bible o Kristově cestě do Jeruzaléma až po ukřižování, závěr s modlitbami na Makču Pikču. Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít Velikonoční poselství. Sraz v 18.00 v křesťanském centru na Lukách.

Neděle 16. dubna v 8.30 hod.

Ranní vítání vzkříšeného Pána

V 8.30 se sejdeme na Makču Pikču ke společným modlitbám a chválám, poté se vydáme na Velikonoční shromáždění do křesťanského centra Třináctka na Lukách.

Neděle 16. dubna v 10.00 hod.

Velikonoční bohoslužba

Velikonoční shromáždění s Večeří Páně a s nabídkou simultánního tlumočení do angličtiny v křesťanském centru Třináctka na Lukách.