Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volkswagen pro Kozla

Začátkem března předali zástupkyně starosty Marcela Plesníková a členové výboru pro výchovu a vzdělávání správci Rekreačního objektu Kozel nový automobil pořízený městskou částí Praha 13. Jde o VW Caravelle 4x4, který bude sloužit k zajištění chodu rekreačního objektu.

Rekreační objekt Kozel zakoupila městská část v roce 2008. V první řadě měl sloužit aktivitám škol, akcím odboru sociální péče nebo klubům seniorů. Aby kapacita zařízení umožnila pořádání škol v přírodě a lyžařských výcviků, bylo rozhodnuto o výstavbě druhého objektu na přilehlém volném pozemku.

Městská část tak vytvořila pro žáky svých škol cenově přijatelnou, moderní a pohodlnou ubytovací kapacitu v krásné přírodě. Pokoje v obou objektech jsou ale pronajímány i pro individuální nebo skupinové rekreace, přednostně občanům Prahy 13.

Eva Černá