Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Fantova
3. 4.
parkoviště před č. 1742/23
Borovanského
4. 4.
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Ovčí hájek
5. 4.
parkoviště proti č. 2159/16
Červeňanského
6. 4.
křižovatka s ul. Janského
Kettnerova
6. 4.
parkoviště naproti č. 2059
K Fialce
9. 4.
plocha u č. 1219
Petržílkova
10. 4.
parkoviště u č. 2267/12
Janského
11. 4.
parkovací záliv u lékárny
V Nové vsi
11. 4.
křižovatka s ul. K Návrší
Trávníčkova
12. 4.
rozšířený chodník proti č. 1764
Běhounkova
13. 4.
parkoviště proti č. 2463
Drimlova
16. 4.
parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Bellušova
16. 4.
parkoviště proti č. 1804/7
Hábova
17. 4.
parkoviště před č. 1564/8
Janského
17. 4.
rozšířený chodník u č. 2437
Suchý vršek
18. 4.
rozšířený chodník proti č. 2096
5. máje
19. 4.
proti č. 325/55
Pod Viaduktem
19. 4.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
Přecechtělova
20. 4.
křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
Nušlova
23. 4.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Vstavačová
23. 4.
u retenční nádrže
Jaroslava Foglara
24. 4.
parkovací záliv u č. 1333/8
Podpěrova
24. 4.
před MŠ – u č. 1879
Kodymova
25. 4.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Sezemínská
25. 4.
parkoviště u trafostanice
Nad Dalejským údolím
26. 4.
záliv v komunikaci
Chlupova
27. 4.
proti č. 1800 (u MŠ)
Janského
27. 4.
proti č. 2211/69
U Jezera
30. 4.
parkoviště proti č. 2039/18
Husníkova
2. 5.
parkoviště u trafostanice
Lýskova x Chalabalova
2. 5.
chodník u Grafotechny
Píškova 3. 5.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
K Sopce
4. 5.
zpevněná plocha
Pavrovského
4. 5.
křižovatka s ul. Janského (rozšířený chodník)