Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte platný řidičský průkaz?

Upozorňujeme na nutnost hlídat si platnost řidičského oprávnění. V případě, že datum expirace řidičského průkazu propásnete, můžete se dostat do nepříjemných problémů. Žádost nelze podat elektronickou cestou. Majitel řidičského oprávnění se musí dostavit osobně, nebo poskytnout plnou moc pověřené osobě. Vydání průkazu nelze vyřídit na úřadě naší městské části. Žadatelé musí navštívit Odbor dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy na adrese: Na Pankráci 1685/19, 17; Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490. K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet (www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

-red-