Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Promovali další absolventi

Blahopřejeme studentům, kteří v rámci zájmového vysokoškolského studia U3V (Universita třetího věku) 16. ledna slavnostně promovali a v aule ČZU v Praze v Suchdole převzali svá osvědčení. Studium U3V se uskutečňuje ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 od roku 2009. Pro velký zájem ze strany seniorů probíhají již třetím rokem paralelně dva semestrální kurzy, nyní na téma Umění rané renesance v Itálii a Lorenzo Bernini – genius evropského baroka.

Společná výuka je jednou za 14 dní v počítačové učebně. Výukové materiály ke kurzům, z nichž každý obsahuje 6 vyučovacích video přednášek, jsou během semestru studentům kdykoli přístupné, a to přes internet na jejich osobní přihlašovací údaje. Po šesti úspěšně absolvovaných kurzech se posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce, kde si převezmou Osvědčení o absolutoriu U3V a samozřejmě mohou pokračovat studiem nového semestrálního kurzu.

Alena Hrabětová