Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za jak dlouho se rozloží?

V rámci místní Agendy 21 byla na začátku letošního roku vyhlášena pro děti z Prahy 13 soutěž Za jak dlouho se rozloží? Ta svým tématem dětem hravou formou ukázala, jak důležité je brát ohled na životní prostředí, věnovat se ekologii, třídit odpad a být ve všech ohledech společensky odpovědný.

Do uzavření soutěže nám bylo doručeno 267 odpovědí! Velice oceňujeme zapojení všech dětí, ať už soutěžily samostatně, nebo v rámci výuky ve škole. Někteří učitelé totiž zařadili naši soutěž do své hodiny a s žáky společně vypracovali odpovědi. Děti, jejichž odpovědi byly zcela správné, obdržely cenu a věcný dar. Předání ocenění proběhlo za účasti předsedy výboru místní Agendy 21 Štěpána Hošny a Víta Bobysuda.

Výhercům ještě jednou gratulujeme a zároveň velice děkujeme všem dětem za jejich účast v soutěži.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21