Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápach ze společnosti VAFO Chrášťany

Je možné nás informovat o posunu ohledně zápachu ze společnosti VAFO Chrášťany?

Nedávno jsem v rubrice Přímá inka informoval naše občany o množících se stížnostech na zápach pocházející ze společnosti VAFO Chrášťany, která vyrábí krmiva pro zvířata. Po několika našich urgencích adresovaných České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která má řešení této problematiky ve své kompetenci, se věci daly do pohybu. Jak už bylo dříve zmíněno, stížnosti na zápach jsou velmi obtížně řešitelné, protože zákon o ochraně ovzduší zápach jako takový přímo neřeší. Ani samotná společnost nemá krajským úřadem stanoveny žádné podmínky ochrany ovzduší pro provoz své výroby. Veškerá její ini ciativa na zlepšení tedy pochází z dobrovolné potřeby problém řešit.

Společnost VAFO Chrášťany si na problematiku najalo externí firmu Odour, s.r.o. Ta zorganizovala na sklonku loňského roku pracovní schůzku pro zástupce okolních městských částí, kterých se výpary z výrobny krmiv týkají. Z jednání, kterého jsem se zúčastnil, vyplynulo, že společnost zainvestovala nemalé peníze do dalšího systému čištění vzduchu. V pořadí již třetí stupeň čištění na bázi studené plazmy má efektivně eliminovat zbytkový zápach.

Měsíc březen už uplynul, znovu jsem tedy zjišťoval, v jaké fázi slíbené řešení je. Bylo mi sděleno, že instalace nejnovějšího zařízení proběhla na konci února. Společnost VAFO Chrášťany momentálně pracuje na sladění této nové technologie studené plazmy s již zavedeným dvoustupňovým čištěním (biologické vodní pračky vzduchu a gelovými filtry). Testovací provoz bude dle jejich vyjádření trvat odhadem ještě dva měsíce. Společnost upozorňuje, že je zapotřebí sladit nastavení všech stupňů čištění vzduchu a maximalizovat tak účinek všech tří technologií, do kterých investovali nad rámec jejich zákonných povinností desítky milionů korun. Faktem je, že zápach už v takové míře na našem území cítit není. Nezaznamenal jsem ani žádné stížnosti občanů. Pevně doufám, že systém bude doladěn a plně uveden do provozu co nejdříve ke spokojenosti nás všech.

Ing. David Vodrážka starosta Prahy 13