Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uzavření sjezdu z Pražského okruhu směrem na Třebonice

Vážený pane starosto, prý je v plánu uzavření sjezdu z Pražského okruhu směrem na Třebonice. Děje se v této souvislosti něco?

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) oznámilo v závěru roku 2017 městským částem a obcím v okolí sjezdu 23A Pražského okruhu u Třebonic svůj záměr uzavřít toto napojení na Pražský okruh, a to sjezd i nájezd. Důvodem k tomuto kroku má být plánované rozšíření Pražského okruhu na šest pruhů a nebezpečnost tohoto napojení.

Informací ŘSD ČR se na svém jednání 4. prosince minulého roku zabýval Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 a vyslovil nesouhlas s navrhovaným uzavřením připojení. Nesouhlas vyslovil  také Magistrát hl. m. Prahy. Počátkem letošního roku jsem celou záležitost konzultoval se zástupci okolních městských částí a s obcemi ve Středočeském kraji. Tato aktivita byla završena jednáním svolaným do obce Chrášťany, na kterém jsem byl přítomen. Na jednání byli přizváni i zástupci ŘSD ČR. Zrušení připojení je součástí studie, kterou ŘSD ČR připravuje kvůli plánovanému  rozšíření Pražského okruhu na šest pruhů. Rovněž poukazovali na to, že sjezd je z dopravního hlediska problematický a nebezpečný.  Šéf Výboru pro dopravu a bezpečnost Pra hy 13 Josef Zobal vyzval ŘSD ČR, aby vypustilo zrušení připojení 23A ze vstupních podmínek zadávací studie, která se rozšířením Pražského okruhu zabývá.

Zástupci obcí a městských částí, včetně té naší, jednomyslně požadovali zachování připojení. Poukázali jsme na fakt, že v rámci rozšíření Pražského okruhu lze realizovat bezpečnější sjezd a výjezd. Do té doby lze situaci řešit snížením maximální rychlosti v celém úseku.

Na závěr jednání bylo na můj návrh zaznamenáno společné usnesení ve znění: „Do ukončení realizace rozšíření D0 a D5 na šest jízdních pruhů zástupci územních samosprávných celků jednomyslně nesouhlasí s uzavřením odbočky (Exit 23A) z dálnice D0 na Třebonice a Chrášťany. Požadujeme trvalé zachování exitu 23A i po rea lizaci plánovaného rozšíření na 6 jízdních pruhů.“ Stanovisko bylo odesláno na ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Středočeský kraj a hl. město Praha.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13