Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1988: Kulturní dům a tři nové stanice metra

Roku 1988 byl ve Stodůlkách slavnostně otevřen nový kulturní dům, dnešní KD Mlejn. Už při přípravě plánů na výstavbu Jihozápadního Města bylo uvažováno o výstavbě kulturního střediska, píše kronikář František Vlasák. Než se začalo stavět, bylo třeba vykoupit pozemky, provést demolici několika rodinných domků a vykácet přestárlý ovocný sad. Městská část ale kulturní dům nutně potřebovala, ten starý už totiž moderním potřebám nevyhovoval. Tím, že ve starém kulturním domě vzniklo kino, byla zde znemožněna veškerá jiná kulturní činnost. Zaniklo tu divadlo a jen sem tam se zde koná nějaká schůze nebo přednáška, stojí v kronice. Nové kulturní středisko mělo tyto nedostatky napravit. Vzniklo mezi starou a novou zástavbou na rohu ulic Kovářova a Mládí. Hned vstup působí impozantně a návštěvníka mile překvapí. Vlevo mezi šatnou a bufetem se vchází do velkého sálu. V jeho středu je taneční parket, na který se pohodlně vejde 50 až 60 párů. V jižní části se nalézá menší jeviště, kde mohou hrát hudebníci nebo herci. Případně může být sálu využito i k nějaké schůzi. Vpravo od bufetu se přejde do knihovny, dobře moderně vybavené, s čítárnami a studovnami, popisuje František Vlasák. Stavba kulturního střediska trvala sedm let a vyžádala si 19 milionů korun. Slavnostní otevření proběhlo v pátek 6. května. Druhou neméně významnou událostí roku 1988 bylo otevření nových stanic metra B směrem na Stodůlky. Od 26. října byla dána do provozu další část metra, a to pětikilometrový úsek ze Smíchovského nádraží se třemi zastávkami, uvádí kronikář Vlasák. Šlo o stanice Radlická, Švermova (nyní Jinonice) a Dukelská (dnešní Nové Butovice). Poslední z nich je pro Stodůlky nejdůležitější. Odtud totiž nově vyjíždějí autobusy do Stodůlek, ne už z Moskevské, doplňuje František Vlasák.

Velkého ocenění se přitom tento rok dočkal i on sám. Dne 5. října 1988 jsem obdržel dopis od obvodního národního výboru v Praze 5, v němž mi odbor školství sděluje, že jsem byl navržen na vyznamenání za celoživotní práci na kronice obce Stodůlek. Vyznamenání mi bylo předáno v kulturním středisku na Barrandově 26. října 1988, napsal do kroniky.

Nový kulturní dům poté Stodůlky využily i o Vánocích. V sobotu 3. prosince se zde například konala Mikulášská taneční zábava. Byla to po dlouhé době první zábava, konaná v novém prostředí. Dříve se podobné akce konaly v Pionýrském domě, v současné době se ale v hlavní přístupové ulici provádí výstavba kanalizace a ulice je uzavřena, vysvětluje kronikář. Kousek odtud pak dokonce praskl vodovod a voda několik dní vytékala na ulici. Dobře, že nebyly mrazy, jinak by z toho byla pěkná klouzačka, zakončuje František Vlasák.

Robert Šimek