Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nesprávné používání svěřenských fondů

Svěřenské fondy mohou přinést řadu výhod včetně:

 • řešení dědických záležitostí – zejména ve „složitějších rodinách“
 • ochrany potomků před ostatními a někdy před jimi samotnými
 • ochrany rodinného majetku nejen před riziky z podnikání
 • hladkého předání firmy další generaci
 • zajištění charitativních účelů a mnoho dalších

Níže je tedy seznam, k čemu české svěřenské fondy nepoužívat:

 1. Daňová „optimalizace“
  Zahraniční trusty přinášejí v mnoha zemích velmi užitečné daňové zvýhodnění. V některých zemích nejsou daněny vůbec. V jiných zemích je možné využít trusty např. k rozdělení příjmu mezi členy rodiny, aniž byste jej skutečně vypláceli. Znamená to, že můžete využít nižší daňovou sazbu pro děti ke snížení celkového daňového zatížení rodiny.
  Žádnou z těchto výhod nelze uplatnit v České republice.
  Svěřenský fond může přinést malou potenciální daňovou výhodu v souvislosti s držbou vlastnického podílu rodinného podniku, ovšem bude to vždy spíše jen „něco navíc“, nikoli hlavní motivace k zakládání svěřenského fondu.

 2. Správa investic
  Řada finančních a dalších poradců naznačuje, že české svěřenské fondy jsou dobrým nástrojem k držbě investic (investiční portfolio, investiční nemovitosti atd.) Není to pravda. Důvod je jednoduchý. Pokud  vlastníte svůj investiční majetek přímo, zaplatíte daň z příjmu 15 % z této investice. Pokud vlastníte takovou investici skrze svěřenský fond, bude svěřenský fond danit příjem ve výši 19 % a po té, ve chvíli kdy bude příjem vyplácen vám, zaplatíte dalších 15 % (daň z příjmu fyzických osob). Výsledek bude 31,15 %. (není to 19 % + 15 % = 34 %, protože 15 % je strženo pouze z čisté částky.)
  Takže pokud nemáte jiné přesvědčivé důvody k založení svěřenského fondu, nedoporučujeme vám, abyste český svěřenský fond využívali tímto způsobem. Některé společnosti naznačují, že můžete vložit do svého svěřenského fondu investiční majetek, avšak výnosy z něj ponechat mimo svěřenský fond. Takové strategie jsou pro klienty potenciálně velmi riskantní a existuje vysoké riziko, že by mohly být považovány za daňové úniky.

 3. Krácení věřitelů/Krácení „budoucí ex – manžel(ky)“
  Důležité však je založit ochrannou strukturu včas „dokud se nic neděje“. Založením svěřenského fondu ochráníte svou rodinu před budoucími riziky, a jestliže se vám věřitel rozhodne půjčit peníze ve chvíli, kdy už fond existuje, může si na něco takového později jen těžko stěžovat.

 4. Okrádání sourozenců o dědictví
  Svěřenské fondy jsou skvělým nástrojem k zajištění dědického procesu, avšak svěřenský fond musí být vždy vytvořen tak, aby reflektoval opravdová přání zakladatele. Pokud si rodič přeje prospěch jednoho dítěte na úkor ostatních, potom to není problém. Existuje mnoho naprosto legitimních důvodů, proč si něco takového může přát. Důležité však je, že rodič jedná tímto způsobem, protože sám chce. Nikoli proto, že byl jedním z dětí k takovému jednání donucen. Vždy se vyhodnocuje, že rodič činí své vlastní rozhodnutí, nebyl k němu donucen a že důvody k takovému rozhodnutí jsou zcela logické – ty se potom plně zaznamenají.

Zdroj: www.trusty.cz/nespravne-uzivani-sverenskych-fondu/

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz