Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kříž – velikonoční symbol

V prvních jarních dnech jsem se s přáteli vypravil ke kapličce u vlakové trati na samé hranici naší městské části. Její zasvěcení nese název Nalezení svatého kříže. Tehdy jsem si uvědomil, jak je zdánlivě v protikladu jaro, kdy všude voní probouzející se život, a skutečnost „svatého kříže“, který ke zničení života posloužil.

A skutečně, křesťané se někdy setkávají s dotazem, proč mají ve svých bytech na zdi pověšený popravčí nástroj. Vždyť dřevěný kříž, na který byli přibíjeni zločinci, byl v době antického Říma jedním z nejkrutějších prostředků k usmrcení. Otázka také zní, k čemu je dobré dívat se každý den na obraz či řezbu zmučeného těla? Jiný dotaz, se kterým je možné se setkat, se týká kříže jako přívěšku. Kdyby Ježíš zemřel oběšením, nosili by věřící na krku šibeničku? Takové tázání vůbec není špatné. Kříž se přece stal nejrozšířenějším symbolem naší tisícileté kultury a nalezneme jej nejen na stěnách příbytků či jako součást šperku, ale také na štíhlých věžích kostelů, u prašných cest polí nebo na mlčenlivých náhrobcích.

Porozumět symbolu kříže je možné, jen když si připomeneme velikonoční příběh mladého židovského muže jménem Ježíš. Navzdory svému dobrému a láskyplnému působení mezi obyčejnými lidmi byl společenskou elitou zajat a za lživé obvinění usmrcen právě na kříži. Ale pozor! V Ježíšově příběhu je mnohem více. Jeho smrt, která se připomíná na Velký pátek, nebyla jen justičním omylem či politováníhodnou skutečností. Protože byl Ježíš Božím Synem, mohl přece děj hrozivých událostí zvrátit! A neudělal to, protože právě jakožto Boží Syn chtěl jít s člověkem až do toho nejvíce člověčího – tedy také do utrpení, nespravedlnosti, bolesti a dokonce smrti. Ježíšův kříž je tedy nástrojem nejen smrti, ale také nástrojem lásky Boha k člověku. A podle velikonočního příběhu ani to ještě není všechno, protože Ježíš třetího dne – a to se připomíná na Velikonoční neděli – vstal z mrtvých. Symbol kříže tedy říká, že smrt je hrozná, ale že není koncem.

Velikonoce, symbol kříže a také všudypřítomná jarní vůně nového života jdou tedy velmi dobře k sobě. Velikonoční kříž je symbolem, že Bůh má rád člověka až na samou hranici toho, co je možné; a že smrt není tím posledním, co nás potká.

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13