Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Květná neděle – 14. dubna

8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

9.30 hod. – latinská mše se svěcením ratolestí

18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Pondělí – 15. dubna

7.00 hod. – ranní chvály

7.15 hod. – mše sv.

Úterý – 16. dubna

7.00 hod. – ranní chvály

Středa – 17. dubna

7.00 hod. – ranní chvály

Zelený čtvrtek – 18. dubna

7.00 hod. – ranní chvály

17.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou

Velký pátek – 19. dubna

16.00 hod. – Křížová cesta

17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 20. dubna

20.00 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hod – 21. dubna

8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 22. dubna

8.00 hod. – mše sv.

KOSTEL SV. PROKOPA

Květná neděle – 14. dubna

9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením ratolestí

11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Pondělí – 15. dubna

18.00 hod. – mše sv.

Úterý – 16. dubna

8.30 hod. – mše sv.

Středa – 17. dubna

18.00 hod. – mše sv.

Zelený čtvrtek – 18. dubna

19.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou

22.30 hod. – společné bdění v Getsemanské zahradě se sedmi čteními z Janova evangelia

Getsemanská zahrada je otevřena pro modlitbu po celou noc

Velký pátek – 19. dubna

7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály

Kostel je otevřený pro modlitbu po celý den

12.00 hod. – Křížová cesta

15.00 hod. – Velkopáteční obřady

19.00 hod. – koncert J. Haydn: Sedm posledních Vykupitelových slov na kříži

Boží hrob je otevřený pro modlitbu celý večer a celou noc

Bílá sobota – 20. dubna

7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály

9.00 hod. – obřady katechumenátu

20.30 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hrob je otevřený pro modlitbu po celý den

Boží hod – 21. dubna

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 22. dubna

11.00 hod. – mše sv.

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Přehled velikonočních bohoslužeb v byzantském obřadu (podle juliánského kalendáře)

Neděle 21. dubna

9.00 – Květná neděle – posvátná liturgie zpívaná v ukrajinštině

Neděle 28. dubna

9.00 – Slavnost Vzkříšení – posvátná liturgie zpívaná ve staroslověnštině

V kostele se každou neděli od 9.00 konají posvátné liturgie – v sudou neděli zpívané v ukrajinštině, v lichou neděli zpívané ve staroslověnštině. Kostel je otevřený každou neděli od 8.00 do 10.00 hodin.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Pátek 19. dubna

18.00 – Velkopáteční bohoslužba

Neděle 21. dubna

10.00 – Velikonoční bohoslužba