Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr (MSD)

je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu.

MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, suť.


datum
ulice
čas přistavení
18. 5.
Třebonice (u kapličky)
10.00 – 16.00
25. 5. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
8.00 – 14.00
1. 6.
Mládí (parkoviště proti Auto Kelly) 10.00 – 16.00

Michaela Líčková