Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA

V ZŠ Mohylová máme řadu projektů. Pro páťáky je to například projekt Vydáváme časopis. Každá třída během roku vydá dvě čísla oblíbeného školního časopisu Mohyláček, který je díky kreativitě a píli autorů pokaždé během týdne vyprodán. Za utržené peníze si páťáci přáli navštívit Neviditelnou výstavu v Novoměstské radnici. Výstavou, kde se hodinu pohybovali v úplné tmě a poznávali předměty a prostředí běžného života, byli ohromeni. Pro všechny to byl ojedinělý zážitek.

Kateřina Srbová