Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

OBRÁZKY Z POHÁDKY

Odbor životního prostředí každoročně pořádá pro děti z mateřských a základních škol Prahy 13 divadelní představení s ekovýchovnou tématikou. Divadélko se konalo v listopadu loňského roku a zahájila ho místostarostka Marcela Plesníková, která pro děti zároveň vyhlásila výtvarnou soutěž. Mezi nejhezčí patřily obrázky, které do soutěže poslaly děti z mateřských škol Zahrádka, Večerníček, U Bobříka a Mezi Školami. Těm také 5. března přišla osobně poděkovat za krásné obrázky a předat jim drobné dárečky – například výtvarné potřeby.

Eva Beránková