Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Otevření dvou revitalizovaných hřišť

Obyvatelé Velké Ohrady a hlavně děti, velmi vítají otevření dvou revitalizovaných hřišť. Na jaké změny se můžeme těšit?

V rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze bylo možné v roce 2018 zaměřit naši pozornost na revitalizaci dvou prostorných veřejných sportovišť na Velké Ohradě a zrekonstruovat je. Původní hřiště byla pokryta asfaltovým povrchem, který se nám zdál z hlediska bezpečnosti již nevyhovující. Proto byl při rekonstrukci povrch nově opatřen polyuretanovou vrstvou EPDM Smart Soft, která je bezpečná, extrémně trvanlivá a beze spojů. Pryžový povrch je pro sportovce i děti mnohem vhodnější než asfalt a dokáže lépe tlumit nárazy míče. Za nesporné výhody monolitických syntetických povrchů lze považovat vysokou odolnost proti opotřebení, spojenou s dlouhodobou a v podstatě bezúdržbovou životností. Nečistoty se z povrchu odstraňují jednoduše mechanickou cestou. Lákalo nás také použití mnoha barevných variantních kombinací. Povrchy jsou vodopropustné a zdravotně nezávadné, s vysokou mírou odolnosti proti nárazu, a to i při minusových venkovních teplotách.

Sportovní plochy jsme opatřili nezbytným lajnováním a byly zde zabudovány koše na basketbal. Přibylo nové sportovní náčiní a na prostranství v okolí hřiště byly osazeny lavičky. V rámci finanční dotace jsme hřiště pro větší bezpečnost nechali oplotit. Stavbu provedla firma CONEP za 4,5 milionů Kč.

Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze, neboť v dnešní době, kdy naše děti tráví spoustu času u počítačů na sociálních sítích, je potřeba jim nabídnout co nejvíce možností ke zdravému pohybu. Proto věřím, že revitalizací stávajících sportovišť v souladu s vysokými nároky na sportovní vyžití, příjemné možnosti odpočinku i estetické cítění obyvatel se ubíráme tou správnou cestou.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13